slider
slider2
slider2
slider2
Shadow
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گرم1 ورق گرم 0 تومان
ورق سرد1 ورق سرد 0 تومان
ورق استیل1 ورق استیل 0 تومان
ورق آهنی۱ ورق آهنی 0 تومان
نبشی و ناودانی۱ نبشی و ناودانی 0 تومان
میلگرد۱ میلگرد 0 تومان
لوله ۱ لوله 0 تومان
تیرآهن ۱ تیر آهن 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد۱ میلگرد 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن ۱ تیر آهن 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل ۱ پروفیل 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی و ناودانی۱ نبشی و ناودانی 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گرم1 ورق گرم 0 تومان
ورق سرد1 ورق سرد 0 تومان
ورق استیل1 ورق استیل 0 تومان
ورق آهنی۱ ورق آهنی 0 تومان
بهترین محصولات قابل خرید امروز
در لیست زیر محصولات مناسب را برای شما لیست کرده ایم
کارشناس های بازار آهن
دسترسی سریع به کارشناس های بازار آهن از بخش ذیل امکان پذیر است
حامد توکلی
کارشناس فروش
0912 218 8158
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم

تحریریه بازار آهن

مشاهده بیشتر